Woordje van de voorzitter

Rotary Kortrijk zag het daglicht op 20 maart 1939. In 2014 bestond de club 75 jaar.

Rotary Kortrijk behoort tot de internationale organisatie Rotary International die zich wereldwijd inzet om de idealen van de stichter Paul Harris in 1905 uit te dragen. Het betekent het bevorderen van dienstbetoon ( Service Above Yourself),  vriendschap en culturele rijkdom tussen zijn ca 1,2 miljoen leden ( bij de 34.000 Rotary-clubs).

Zo wordt de basis gelegd voor een vreedzame wereld.
Iedere club afzonderlijk doet zoveel mogelijk om deze doelstelling lokaal in te vullen. Daarom organiseert Rotary Kortrijk benefiet-aktiviteiten waarvan de opbrengst 100% naar sociale en culturele projecten gaat.


Zo mag Rotary Kortrijk fier zijn op enkele zeer geslaagde realisaties in de stad: de renovatie van het Baggaertshof, de bekostiging van een bijzondere afdeling in de stadsbibliotheek bestemd voor jeugdige lezers, de volledige eerste renovatie-fase van een bewegingszaal bij de Branding, een dienstverleningscentrum voor mensen met een handicap, steun aan re-integratie in de maatschappij van drugverslaafden bij vzw Kompas en van delinquente meisjes bij vzw Home Bethanie. Andere humanitaire projecten waren of zijn de Waak, de Vaart, de Muzirkus, Voedselbank West-Vlaanderen, de vzw’s  Anorexia en Palliatieve Zorgen. Rotary Kortrijk helpt ook mantelzorgers van Baluchon Altzheimer. Naast de steun aan minder bedeelden in de regio werd er ook op internationaal vlak gewerkt met de ngo. Ziekenhuis Zonder Grenzen,  Viscri Roemenië, integratie van Roma-zigeuners , voor de oprichting van een hospitaal met school in Bishua (Cameroen). Dit gebeurt in samenwerking met Rotary Waregem.
Dank zij haar goed gestructureerde organisatie en netwerk speelt  Rotary International een zeer nuttige en positieve rol in de bestrijding van polio .

Vrede is het resultaat van een lang proces, van voortdurende inspanningen .

Daar werkt Rotary Kortrijk aan mee!

Via de website kunt u ons altijd vrijblijvend contacteren.

de voorzitter, Jean-Paul Vanneste